Свободен фирмен регистър

Можете да вземете участие в развитието фирмения регистър и да помогнете както на вас, така и на останалите фирми, които използват софтуерите "Ел Кочан", "Фактурник", СУПТО "Фактуриране ЕУ", Онлайн СУПТО "Фактуриел" и Онлайн фактуриране и Онлайн кочан. Ако работите с постоянни клиенти и не желаете да въвеждате тяхната информация всеки път при издаване на фактура, можете да добавите информацията веднъж в базата данни, след което тя ще излиза автоматично след въвеждане на ЕИК в софтуера. Ако забелязвате някаква неточност в данните на някоя фирма, можете да изпратите новите данни както от тази форма, така и от Ел Кочан (иконката срещу "Получател") и нашият екип ще я обнови във фирмения регистър. Съветваме ви преди да изпратите информацията да я проверите в "Търговски регистър".

Търсене във фирмен регистър

Добавяне/актуализиране на информация

Актуализиране на информация чрез Excel файл

Ако работите с повече на брой клиенти, можете да изпратите Excel файл и ние ще го обработим автоматично. Тъй като файловете се изпращат напълно анонимно и нашият екип няма обратна връзка с вас, за да пристъпим към обработка на данните е важно да подредите информацията в следния ред. Важно е да знаете, че файловете се обработват по реда на тяхното постъпване и е възможно да има известно забавяне преди включването на информацията във фирмения регистър.

  A (име) B (нас. място) C (адрес) D (ЕИК) E (ДДС №) F (МОЛ)
1 Име на фирма Нас. място Дан. адрес ЕИК или ЕГН ИН по ДДС МОЛ
2            

Избор на Excel файл (XLS или XLSX):


Изпращане на данни и актуализиране на локалния регистър

Можете да изпращате данни към фирмения регистър и директно през формата на "Ел Кочан" само с едно кликване.

Фирмен регистър

Един път седмично или месечно обновявайте вашето копие на фирмения регистър като кликнете с десния бутон на мишката в "Ел Кочан" и изберете "Обновяване на фирмен регистър". По този начин винаги ще имате актуална версия на регистъра.

Обновяване на фирмен регистър


Важно!

Ако при попълване на ЕИК на клиент в "Ел Кочан" данните на фирмата не се разпознават автоматично, но сте сигурни, че тя присъства във фирмения регистър, моля опитайте следното:
1. Изтеглете този zip файл и го разархивирайте в папката на "Ел Кочан". След това рестартирайте програмата и опитайте да обновите регистъра по описания по-горе начин.

2. Ако отново не работи, може да направите следното:
- Отворете папката на софтуера
- Потърсете файл kochan.dat и ако съществува го изтрийте
- Изтеглете файла с фирмения регистър (посл. актуализация - 10.03.2022 г.) от тук
- Разархивирайте изтегления файл и копирайте kochan.dat в папката на програмата


Персонален фирмен каталог

Ако работите с повече на брой клиенти, можете да генерирате допълнителен файл my_clients.txt, от който ще се извличат автоматично данните на клиентите, с които работите в програмата и няма да е нужно да ги набирате всеки път ръчно от клавиатурата. Достатъчно е да въведете няколко букви от името на клиента в съответното поле в програмата и да натиснете клавиша Enter. На екрана ще се покаже филтриран списък с ваши клиенти.

Подгответе Excel файл с вашите клиенти като спазвате следната подребна на колоните:

  1. A - "Наименование"
  2. B - "Населено място от дан. адрес"
  3. C - "Данъчен адрес (без населено място)"
  4. D - "ЕИК/ЕГН"
  5. E - "ИН по ДДС"
  6. F - "МОЛ"
  A B C D E F
1 Име на фирма Град Адрес ЕИК или ЕГН ИН по ДДС МОЛ
2            
3            
4            


Избор на Excel файл (XLS или XLSX):
Допълнителни възможности: