Полезни съвети и функции

 1. Можете да отворите контекстното меню на софтуера (с десния бутон на мишката) и да изберете "Анализ на софтуера", за да разберете дали сте инсталирали всичко правилно
 2. При проблем с визуализирането на кирилицата следвайте тази инструкция и проверете дали шрифтът Arial Narrow е инсталиран. Ако шрифтът липсва, можете да го изтеглите от тук и да разархивирате файловете в папка C:\Windows\Fonts\
 3. Ако фирменият регистър не работи (автоматично попълване на данните на клиента при въвеждане на ЕИК) е необходимо да изтеглите този файл и да разархивирате двата dll файла в папката на софтуера
 4. Ако данните на някоя фирма не се зареждат, можете да проверите тук дали се зареждат. Ако не се зареждат, можете да ги изпратите във фирмения регистър.
 5. Софтуерът прави автоматична проверка за валидност на ЕИК и ЕГН
 6. С програмата освен фактури могат да се печатат проформа-фактури, кредитни и дебитни известия, протоколи и стокови разписки, оферти и поръчки
 7. Ако наименованието на стоката или услугата е по-дълго и желаете да започнете нов ред натиснете Ctrl + Enter
 8. Вие работите с локално копие на фирмения регистър. За да го обновите, кликнете с десния бутон на мишката и изберете "Обновяване на фирмен регистър"
 9. В контекстното меню на софтуера има няколко допълнителни скрити настройки
 10. INVOICE се издава като изберете чуждестранна валута и попълните текстовете полета на английски език
 11. Можете да посочите втора банкова сметка (напр. в EUR) при генериране на конфигурационния файл
 12. Можете да генерирате стоков каталог и да не въвеждате всички наименования на стоки и услуги ръчно
 13. Ако попълните баркодове на вашите стоки, можете да работите с баркод четец
 14. С програмата можете да работите и на други компютри, необходимо е само да копирате папката на другия компютър и да следите номерацията
 15. С програмата можете да работите на флашка или външен диск
 16. Можете да премахнете ДДС от единичната цена като въведете продажната цена в полето и натиснете клавиша F10
 17. Можете да въведете цената в EUR в полето за единичната цена и да натиснете клавиша F11, за да я преобразувате в лева
 18. За да работите легално с програмата трябва първо да я изтеглите, след това да конфигурирате файл и да заявите и заплатите лиценз
 19. Две седмици преди да изтече лиценза на началния екран ще излезе напомнящо съобщение
 20. Можете да направите проверка във VIES за валидност на въведения ДДС номер като натиснете лупата вдясно от полето
 21. Можете да изчистите всичко въведено за клиента като натиснете метлата
 22. Ако клиентът липсва във фирмения регистър, можете да изпратите неговите данни като натиснете иконата "плюс" срещу получател
 23. Фирмените данни се зареждат от конфигурационния файл. Ако се наложи промяна трябва да генерирате нов файл.
 24. Можете да добавите лого във фактурата като добавите файл с име ВАШИЯ ЕИК.jpg (макс. височина: 70 px) в папката на софтуера
 25. Можете да работите изцяло с продажни цени с вкл. ДДС. Отворете контекстното меню на програмата и включете тази опция
 26. Можете да добавите статичен текст към всеки вид документ, който да излиза при печат в долната му част. За целта е необходимо да съхраните текста в във файл с име invoice.txt (за фактура), proforma.txt (за проформа), protocol.txt (за протокол), receipt.txt (за ст. разписка), offer.txt (за оферта) в папката на програмата (налично от версия 2.84).
 27. Ако желаете да управлявате фискално устройство през софтуера и сте заявили лиценз с включена такава функционалност, можете да разгледате инструкцията за предварителна настройка от следния линк.