Изтегляне на "Ел Кочан"

Преди да изтеглите програмата за първи път, моля създайте папка на Вашия компютър, където ще бъдат разположени файловете на софтуера "Ел Кочан".

Създайте папка "EL-KOCHAN" на Вашия работен екран, на устройство C: C:\EL-KOCHAN\ или на флашка. В случай, че изпитвате затруднения Ви препоръчваме да погледнете тук.

Внимание! "Ел Кочан" е софтуерен продукт за Microsoft Windows, който не е съвместим с Apple и Android устройства. За повече гъвкавост моля, разгледайте "Онлайн Кочан" на www.nesupto.com!

ИЗТЕГЛЯНЕ (версия 2.98)

Изтеглете изпълнимия файл "EL-KOCHAN.EXE" и го запишете във вече създадената папка.
Ако сте работили вече със стара версия, то тогава изтрийте стария файл.

Изтеглете този zip файл (съдържа libeay32.dll и ssleay32.dll) и го разархивирате в папката на "Ел Кочан" (без подпапка), за да нямате проблеми при работа с фирмения регистър и автоматичното лицензиране.

Благодарим Ви!

Лицензиране
Лиценз за софтуер "Ел Кочан"
1 фирма за 7 дни (тестов) Безплатно
1 фирма за 1 година Цена: 60 лв.
* Цената е крайна с вкл. 20% ДДС.
** Лицензът важи от датата на закупуване, например ако закупите лиценза днес, той ще валиден до 13.06.2025 г.
*** При подновяване на лиценза по-рано, новият срок се добавя към стария.