Генериране на файл с фирмени настройки

За да функционира програма "Ел Кочан" правилно без да е нужно да въвеждате всеки път вашите фирмени данни е необходимо да генерирате конфигурационен файл с настройки. След попълване на стъпките по-долу, натиснете бутона "Изтегляне" и запишете файла settings.json, който ще се изтегли в папката където е EL-KOCHAN.EXE. При промяна във вашите данни, можете да генерирате файла отново и по този начин да ги актуализирате.
ВАЖНО ЗА НАСТОЯЩИ КЛИЕНТИ! Ако конфигурирате файл с настройки е необходимо да работите с версия 2.85 или по-голяма на "Ел Кочан". От версия 2.85 е променено името (от elkochan.cnf на settings.json) и формата (от .ini на .json) на файла. Mожете да заредите информацията за фирмения профил автоматично във формата, като изберете и заредите elkochan.cnf или settings.json от папката на "Ел Кочан". След като генерирате новия settings.json файл е важно да преименувате или изтриете файла elkochan.cnf, за да може програмата да работи с новия файл.


  1. Стъпка 1Фирмен профил
  2. Стъпка 2Други настройки