Генериране на файл с фирмени настройки

За да функционира програма "Ел Кочан" правилно без да е нужно да въвеждате всеки път вашите фирмени данни е необходимо да генерирате конфигурационен файл с настройки. След попълване на стъпките по-долу, натиснете бутона "Изтегляне" и запишете файла elkochan.cnf, който ще се изтегли в папката където е EL-KOCHAN.EXE. При промяна във вашите данни, можете да генерирате файла отново и по този начин да ги актуализирате.

  1. Стъпка 1Фирмен профил
  2. Стъпка 2Други настройки